Основните целеви групи на проекта са:


Също така проекта ще повлияе в дейностите на следните бенефициенти: