Проектът „Кийкомкит“ разработи онлайн електронна платформа, посредством която всички обучаеми (възрастни 18+) биха могли да получат свободен достъп до съдържанието и самооценъчните тестове на 8-те модула за 8-те ключови компетенции. Чрез това електронно обучение всеки един потребител има възможност да избере кога и за колко време да се обучава независимо от ден, час или местоположение. Самооценъчните тестове нямат за цел да изпитват, а по скоро да дават възможност за проверка на знания към всяка една от компетенциите. Съотношението между теоретична и практическа дейност е 1:2.

В онлайн системата ще намерите дидактични обучителни модили в следните ключови компетенции: