Електронното обучение е обучителна методология, която позволява:

Дистанционно обучение
Тук обучаемите могат да намерят обучителен материал, дейности, задачи, сесии, тестове предоставени посредством технологична платформа достъпна за всички.

Комбинирано обучение
Освен дистанционно електронно обучение обучаемите ще имат периодични срещи с обучители за напъствия, съвети и тестване на знанията и уменията.

Методология на проекта обхаваща: Тази методология бе тествана в повече от 15 държави в Европа с повече от 1 000 обучаеми.

Тя е успешно оценена както от външни оценители, Национални агенции, а също така и от Изпълнителната Агенция за Аудиовизия и Култура към Европейската Комисия.